به نظر آسیب خاصی به کشتی نرسیده

دیدگاهتان را بنویسید