متعجبم چرا ایران خودزنی کرد و جایگاهش را این‌چنین در منطقه تقلیل داد.

می‌خواستند به مردم ایران پیام دهند که می‌توانند از مردم محافظت کنند و انتقام بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید