عکس‌ها از تونلی در خان یونس نشان می‌دهد که گروگان‌های اسرائیلی در این محل نگهداری می‌شدند .

دیدگاهتان را بنویسید