خبر حذف ایران از توصیه شماره ۷ کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) گمراه‌کننده است.
ایران همچنان در «لیست سیاه» اف‌ای‌تی‌اف قرار دارد و این نهاد گفته است تا وقتی ایران دو کنوانسیون پالرمو و «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را امضا نکرده، حتی توقف موقت  اقدامات مقابله‌ای را بررسی هم نمی‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید