روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
خیل عظیمی که اندک، اندک، طعم گوشت یادشان می‌رود و آنانی که باید فکر کنند برای این اوضاع اما…. مهم نیست قیمت گوشت. فوقش – به قولِ آن آقای اقتصاددان با نمره پایان نامه ۱۹- بروند ماهی بخُورند. گوشت سفید خیلی هم بهتر است! نمی‌دانم چه باید گفت و چه می‌توان گفت به این آقا و چه داریم بگوئیم برای مردم.

دیدگاهتان را بنویسید