قیمت‌ها سر به فلک کشیدند؛ آبان 1399 قرارگاه 17 ربیع توسط فرمانده سپاه تشکیل شد. این قرارگاه قرار بود قیمت‌ها را کنترل کند!

دیدگاهتان را بنویسید