اسرائیل از تسلیحات پنهانکاری در این عملیات استفاده کرد

دیدگاهتان را بنویسید