سر مار را می زنیم

ما به رژیم ایران حمله می کنیم، سر مار که پشت حملات حزب الله و حوثی ها است.»

دیدگاهتان را بنویسید