🗣 «دارابی» کارشناس بازار سرمایه:
🔹 تمام خودرو‌هایی که پارسال بدون رقابت و مشکل در بورس کالا برای یک مدت کوتاهی معامله می‌شدند، قیمت آنها امروز بین تقریباً ۶۰ تا ۱۲۹ درصد افزایش دارد.

🔹️ فقط در یک مورد سال گذشته شاهین در بورس کالا  به اندازه عرضه چهار هزار دستگاه، تقاضا نداشت و ۳۳۴ میلیون تومان قیمت خورد، امروز قیمت شاهین در بازار ۶۰۵ میلیون تومان است

🔹 برای این که ما اجازه ندادیم نظام شفاف بورس کالا جانشین دلالی شود، فقط نزدیک هفت درصد خودرو‌های ما وارد بازار بورس کالا شد یعنی ۶۸ هزار دستگاه عرضه که ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزانتر به مصرف کننده رسید.

دیدگاهتان را بنویسید