این‌ها مردم غزه و یمن که نیستند خودمان را جر بدهیم. کودکان ایرانی هستند که به دروغ می‌توانیم بگوییم اتباع غیرایرانی بوده‌اند و اهمیت چندانی نداشته‌اند. زمان مرگ‌شان فرا رسیده بوده و باید می‌مردند.

دیدگاهتان را بنویسید