قلدری و قانون‌شکنی در برابر مردم کشور و محافظه‌کاری در برابر بیگانه‌ای متجاوز!

دیدگاهتان را بنویسید