🔹افزایش ۳۴ درصدی قیمت اینترنت
🔹محدودیت فروش نان
🔹حرکت دلار به سمتِ کانال ۶۰ و ۷۰
🔹تورم بالا
🔹افزایش حقوق ۲۰ درصدی
🔹اخذ مالیات های نجومی
🔹افزایش ۴۶ درصدی هزینه درمان
🔹افزایش اجاره مسکن
🔹افزایش احتمالی قیمت بنزین
🔹نابودی کسب و کارهای خرد و کوچک

دیدگاهتان را بنویسید