صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی در مناظره جماران گفت:
بروید به خیابان انقلاب، یک نظرسنجی بکنید، از مردم بپرسید که آیا اسرائیل را باید نابود بکنیم یا نه؟ ببینید چند درصد مردم ایران می‌گویند آری؟ اگر ۵۰ درصد گفتند آری، جمهوری اسلامی ایران باید اسرائیل را نابود بکند، بسم الله.

ولی من معتقدم که کسر قابل توجهی از مردم ایران با شما مخالف هستند و نمی‌گویند اسرائیل را باید نابود بکنیم.

شما پنج هزار نفر را نتوانستید در میدان فلسطین جمع بکنید. ولی در آمریکا سیصدهزار نفر آمدند. ما باید خجالت بکشیم. ما باید از فلسطینی‌ها خجالت بکشیم؛ چون در آمریکا سیصد هزار نفر آمدند، در لندن صدهزار دویست‌هزار نفر آمدند، ولی شما عرضه نداشتید، پنج هزار نفر را بیاورید در میدان فلسطین جمع بکنید. این همه می‌گویید فلسطین، فلسطین، فلسطین!

دیدگاهتان را بنویسید