استادیار رشته‌ی زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس در اعتراض به نوع برخوردها با اساتید و دانشجویان استعفا کرد.

آبتین گلکار استادیار رشته‌ی زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس از کار خود در دانشگاه استعفا کرد. این مدرس و مترجم ادبیات روسی، که پیشتر بارها به فشارهای وارد بر اساتید و دانشجویان اعتراض کرده بود، با تداوم برخوردها با دانشگاه بر دانشگاه تربیت مدرس، با وجود ۱۵ سال سابقه‌ی تدریس، از این دانشگاه خداحافظی کرد. گلکار همچنین به واسطه انتقاداتش به برخوردها با دانشگاه، با اشکال‌تراشی حراست دانشگاه تربیت مدرس از یک سو و مدیریت این دانشگاه در پرونده ارتقا و ترفیع خود مواجه شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید