برای کشتن ۴ نفر در اَربیل ۶ تا موشک بالستیک ۹ متری زدن.

دیدگاهتان را بنویسید