این موضوع با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی همراه شده و اغلب آن را مرتبط با نزدیک بودن انتخابات خوانده‌اند.

همچنین لازم به ذکر است که با نزدیک شدن به انتخابات، جمهوری اسلامی برای ترغیب شهروندان به شرکت در انتخابات، این بار به طور غیرقانونی و بدون اجازه با عکس‌های شماری از شهروندان به‌ویژه زنان حساب‌های جعلی در فضای مجازی ایجاد کرده و از آن طریق نظرها و پیام‌هایی را درباره شرکت در انتخابات منتشر کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید