🔹تعداد کشتی هایی که از باب المندب عبور می کنند:
– اکنون: 114
– 1 هفته پیش: 131
– 1 ماه پیش: 272
– 6 ماه پیش: 252

🔹درصد کاهش نسبت به یک ماه قبل:
– حامل های محموله های گاز: 96٪
– کشتی های کانتینری: 80٪
– تانکرهای نفتی: 55 %
– حامل های کالا فله: 25٪

دیدگاهتان را بنویسید