روزنامه اعتماد نوشت: اعمال محدودیت خرید نان و تعیین سقف برای شکم مردم و نیز قوت غالب ایشان به خصوص در استانی چون سیستان‌و‌بلوچستان که رکورددار خانواده‌های پرجمعیت در سطح کشور است عین بی‌تدبیری است و افزایش میزان نارضایتی‌ها در جامعه و همچنین حرکت در مسیر عصبانی‌تر ساختن مردمِ به ستوه آمده از گرانی و فشارها!

دیدگاهتان را بنویسید