احمد آوایی: رفتار دوگانه روس‌ها به امروز ارتباطی ندارد؛ این موضوعی است که در هفته‌های اخیر مجددا به واسطه همراهی روس‌ها با موضع کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس در مورد جزایر سه‌گانه تکرار شد. روس ها در سختی‌ها چه کمکی به ما کردند؟ چه روس‌ها و چه چینی‌ها تفاوتی ندارند و تنها منافع خود را دیدند. دوست باید در روز سختی و تحریم در مقابل فشار‌هایی که بر ما تحمیل است؛ نفت ما را به قیمت واقعی بخرند و نیاز‌های ما را با قیمت واقعی بفروشند، نه آنکه چند برابر قیمت به ما بدهند!

دیدگاهتان را بنویسید