رحمت‌اله بیگدلی با اشاره به خبر آزادی موقت الهه محمدی و ‎نیلوفر حامدی دو خبرنگار زندانی با تبدیل قرار وثیقه هر کدام به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان! پس از ۱۷ ماه زندان نوشت: دیه زن در حقوق کشور ما ۴۵۰ میلیون تومان است، اما در این حکم قضایی قرار وثیقه دو زن اهل قلم مبلغ سنگین ۱۰ میلیارد تومان تعیین شده است!

دیدگاهتان را بنویسید