🔴نقض اطلاعات به معنای انتقال یا سرقت غیرمجاز داده‌های خصوصی است. این اتفاق در گستره جهانی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۳، کاهش ۷۶ درصدی نسبت به سه‌ماهه دوم سال داشته و در مجموع ۳۱.۴ میلیون حساب لو رفته که یعنی هر ثانیه چهار حساب.

🔴در ایران اطلاعات ۳۶‌ هزار حساب در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۳ نقض شده است که نسبت به آمار لو رفتن اطلاعات در سه‌ماهه دوم همین سال ۱۰۷ درصد افزایش یافته است. بنابر آمار سرف‌شارک، ایران در رتبه دوازدهم لو رفتن اطلاعات دنیا قرار دارد و از سال ۲۰۰۴ تاکنون بیش از ۱۶۰ میلیون مورد نقض اطلاعات رخ داده است. آمار بیشترین میزان سرقت یا انتقال غیرمجاز داده در ایران مربوط به سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۱ است که در آن بیش از ۱۵۰ میلیون مورد بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید