🔹دونالد ترامپ ٧۶ درصد
🔹ران دیسانتیس ١٢ درصد
🔹نیکی هیلی ۶ درصد

◀️ کمتر از یک درصد آرا شمارش شده است.

دیدگاهتان را بنویسید