🗣 کارشناس تلویزیون: ایران خودرو و سایپا اگر روزی ۲۰ ساعت هم کار کنند بازهم ساعتی ۱۱ میلیارد تومان ضرر می دهند!

🗣 مجری: یعنی درشان را ببندیم بهتر است!

دیدگاهتان را بنویسید