تاکنون با خودتان فکر کرده‌اید زندگی در سردترین شهر مسکونی روی زمین چگونه می‌تواند باشد؟ «آموس چاپل» ما را به یاکوتسک و دهکده اویمیاکن در روسیه می‌برد. شاید هیچ‌جایی به اندازه روستای کوچک اویمیاکن در روسیه که سردترین نقطه مسکونی روی زمین است، اثباتی بر مقاوم بودن و سخت‌کوشی انسان‌ها نباشد. میانگین دمای هواهوای اویمیاکن در طول ماه‌های زمستان چیزی در حدود ۵۰- درجه سانتی‌گراد است. کمینه دمای ثبت‌شده برای این دهکده در سال ۱۹۲۴ تقریاً ۷۱- درجه سانتی‌گراد بود.

دیدگاهتان را بنویسید