ایران مرکز زباله‌گردی در جهان است.
زباله‌گردی برای پیدا کردن یک لقمه نان

دیدگاهتان را بنویسید