مدیرعامل عمران پردیس:
🔹در گذشته برخی پیمانکاران پروژه مسکن مهر عادت کرده بودند پول را پیش‌پیش دریافت می‌کردند و به جای آن‌که پول را به پروژه تزریق کنند با آن ماشین و خانه می‌خریدند.
🔹در زمان حاضر همه پیمانکاران -مسکن مهر- شامل ۱۳ پیمانکار منفی هستند، تا دیروز ۲۴ دیماه به پیمانکاران فرصت دادیم که گزارش مربوط به پروژه‌ها را بیاورند، هر کدام امروز به شرکت عمران نیایند از پروژه‌ها کنار گذاشته می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید