اکثر اهالی روستاهای شیعه نشین عضو یا همکار حزب الله هستند.

تنها راه جلوگیری از تهدید موشک های ضد تانک دور کردن روستاییان شیعه است. این تنها از طریق بمباران شدید و مانورهای زمینی در میدان به دست خواهد آمد.

دیدگاهتان را بنویسید