فیروز نادری کارشناس بازار خودرو:
🔹دولت با عدم واردات خودرو باعث گرانی شد
🔹خودرو‌های ایرانی تا ۱۵۰ میلیون و خودرو‌های چینی تا ۲۵۰ میلیون افزایش یافته
🔹الان در تمامی خودرو شاهد گران شدن هستیم. گرانی اول از خودرو‌های داخلی شروع شد. خودرو‌های ایرانی تا ۱۵۰ میلیون و خودرو‌های چینی تا ۲۵۰ میلیون افزایش یافت. چون پارس TU۵ شماره گذاری نشد قیمت بالا رفت. مشخص نیست چرا این خودرو‌ها پلاک نشد؛ البته قرار شد شماره گذاری دوباره آغاز شود. گویا فاکتور‌های ۸۵ گانه در آن‌ها رعایت نشده بود.

دیدگاهتان را بنویسید