بیشترین حجم آب در طول عمر دریاچه؛ ۳۲ میلیارد لیتر متر مکعب مربوط به سال ۱۳۷۸ است.

مسئولان جمهوری اسلامی ایران را دست کم نگیرید، چون توانایی این را دارد که طی ۲ دهه دریاچه را خشک کند.

دیدگاهتان را بنویسید