صنعا: پایگاه هوایی الدیلمی در شمال صنعا

الحدیده: اطراف فرودگاه الحدیده و مناطقی در مدیریت زبید

صعده: پایگاه کهلان در شرق صعده، جبل الصمع در غرب شهر صعده و منطقه طخیه در مدیریت مجز

حجه: فرودگاه مدیریت عبس در استان حجه

تعز: فرودگاه تعز و پایگاه تیپ ۲۲ در مدیریت التعزیه

طبق اظهارات مقامات آمریکایی، در این عملیات دستکم ۱۲ حمله هوایی به سایت‌های رادار، سکوهای پهپادی، موشکی و سایت‌های رصد ساحلی انجام شده است. این عملیات هوایی با همکاری انگلیس و با حمایت استرالیا، بحرین، کانادا و هلند انجام شده است.

دیدگاهتان را بنویسید