یعنی بیش از ۱۱ برابر تعداد کل خودروهای ایران.

‼️یکی به این مدیر جوان مومن و انقلابی! عدد و رقم یاد بده!

دیدگاهتان را بنویسید