پوستر حوثی ها در واکنش به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل

با شعار، جهان را له میکنیم!!

دیدگاهتان را بنویسید