https://farsicnncom/wp-content/uploads/2022/10/file_16924mp4
🔵 یکی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف امروز ۱۸ آذرماه در این دانشگاه بیانیه «انجمن اسلامی دانشجویان شریف» را در حضور محمد علی زلفی‌گل، وزیر علوم خواند

او در بخشی از این بیانیه می‌گوید: «دو سال پیش، خطاب به رییس‌تان گفتیم که باید رفتاری عقلانی خشم‌های فروخفته مردم جان‌به‌لب رسیده، روزی به شکل پاسخی قاطع بر صورت‌تان فرود خواهد آمد و این پیش‌بینی که نه از رمل و اسطرلاب که از تحلیل و بررسی وقایع برمی‌آمد، به وقوع پیوست»

این دانشجو در بخش دیگری با اشاره به حضور وزیر علوم در شب یورش نیروهای حکومتی در دهم مهرماه سال ۱۴۰۱ به دانشگاه صنعتی شریف گفت: «امروز در دانشگاهی قدم گذاشته‌اید که پائیز گذشته تا مرز تعطیلی هدایتش کردید در تلخ‌ترین روز تاریخ شریف در آن حاضر شدید و به جای حمایت از دانشجویان و اساتید صدمه دیده به آن‌ها توهین کردید»

دیدگاهتان را بنویسید