در پی تداوم افزایش قیمت مواد غذایی، قیمت مرغ در بازار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده است و مراکز دولتی نیز مرغ را در محدوده ۸۰ هزار تومان به صورت محدود و سهمیه‌بندی عرضه می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید