پاک‌ترین و فاسدترین دولت های بعد از انقلاب اسلامی…
در تصویر نشان داده شده که در هر دولت چقدر اختلاس شده؟

دیدگاهتان را بنویسید