کوثر (مهبانو) خشنودی‌کیا، ورزشکار کُرد، مهندس عمران و نایب قهرمان تیراندازی با کمان آسیا که در جریان انقلاب “زن، زندگی، آزادی” یک چشم خود را به ضرب گلوله مزدوران خامنه‌ای در بلوار طاقبستان کرمانشاه از دست داد، با انتشار ویدئویی در سالگرد مجروحیت خود می‌گوید: بمیرد دلی که بترسد.

دیدگاهتان را بنویسید