✍ هادی کسایی زاده، روزنامه نگار:
از دوره ریاست ⁧رئیسی⁩ در ⁧قوه قضائیه⁩ پرونده گم شدن ۸ میلیون سکه طلا از خزانه تشکیل شد اما تا امروز هیچ خبری از این پرونده و متهمانش رسانه ای نشد. جلسه سخنگوی قوه چندبار درخواست دادم من را راه نمی دهند.

دیدگاهتان را بنویسید