🔹 از صبح امروز جمعی از متقاصیان مسکن ملی مقابل وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند. بر اساس مستندات و به گفته معترضان، به‌تازگی پیامکی برای متقاضیان مسکن ملی ارسال شده است بر این اساس که در صورت عدم واریز ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان (بسته به میزان آورده اولیه) تا تاریخ ۲۰ آذرماه، از پروژه حذف خواهند شد.

🔹 این در حالی‌ست که از ابتدای ثبت نام، بدون امضای قرارداد، به طور متوالی از مردم وجه دریافت شده، حال آنکه در عمل واحدی به آنها تحویل نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید