ادعای رائفی‌پور درباره لهجه اصفهانی حضرت علی/ علی‌اکبر رائفی‌پور که به خاطر نظریه‌پردازی دربارهٔ تئوری‌های توطئه شهرت دارد، می گوید: چند نفر از اصفهان میروند خدمت حضرت علی، که حضرت حال آنها را می‌گیرد.آنها عربی بلد بودند و وقتی عربی می‌گویند و میروند، حضرت به آنها می‌گوید: «همین برات بَسِس»

دیدگاهتان را بنویسید