غلامرضا نوری قزلجه:
افزایش حقوق ۱۸ یا ۲۰ درصدی که برای بازنشستگان و شاغلین در نظر گرفتن که اصلا با تورم همخوانی ندارد و خوب است توضیح دهند که این کسری ۳۰ درصد را مردم چگونه جبران کنند؟ فرش زیر پایشان را بفروشند؟ از کجا قرار است پر شود؟ بودجه هیچگونه تناسبی با واقعیت ها ندارد.

🔹 با توجه به تورمی که وجود دارد و مردم شدیدا تحت فشار مسائل معیشتی هستند، اینکه مدام مالیات‌ها و مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهید جز فشار به مردم هیچ چیز دیگری به همراه ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید