محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه:
مجموعه های تولیدی، صنفی و خدماتی ما به شدت با کاهش نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش مواجه هستند. بسیاری از کارخانجات با مشکلات جدی جهت تامین و نوسازی ماشین آلات و مواد اولیه روبرو شدند و از سوی دیگر مردم برای نیازهای ضروری خودشان با محدودیت مواجه هستند.

دیدگاهتان را بنویسید