حماس در 7 اکتبر، حماس در 7 دسامبر!

دیدگاهتان را بنویسید