پس از رسانه‌ای شدن فساد چای دبش در حوزه‌ی واردات با ارز نیمایی توسط سازمان بازرسی کل کشور، بررسی کرده‌ایم که با سه میلیارد و چهارصد میلیارد دلار چه سرمایه‌گذاری‌هایی می‌توان در صنعت نفت و پایین دستی داشت؟

🔹با معادل این پول می‌توان یک پالایشگاه دو فازی با ۵۰ میلیون متر مکعب گاز با اعتبار ۴ میلیارد دلار ساخت.

🔹پتروشیمی کاوه با اعتبار ۹۵۰ میلیون دلار احداث شده که می‌توان سه پتروشیمی جدید در کشور داشت.

🔹احداث نیروگاه هزار مگاواتی نیازمند ۶۵۰ میلیون دلار است با این پول ۵ نیروگاه می‌توان ساخت.

🔹همچنین با این پول می‌توان ۱۲ تا نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی برق با سرمایه‌گذاری ۲۸۰ میلیون دلاری ساخت.

🔹پالایشگاه گاز هویزه با اعتبار ۱.۴ میلیارد دلار و پتروشیمی گچساران نیز با سرمایه‌گذاری ۱.۳ میلیارد دلاری ساخته شده که می‌توان با حجم فساد پرونده چای دبش، دو پتروشیمی یا دو پالایشگاه گازی احداث کرد.

دیدگاهتان را بنویسید