غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده سابق مجلس :
شاه که روزی 6 میلیون بشکه نفت می‌فروخت ادعا نداشت که 14 درصد رشد داریم! گزارش دیوان محاسبات می‌گوید در 6 ماه اول سال 50درصد درآمدهای نفت محقق نشده است، چگونه ادعای14 درصد رشد می‌کند؟ چرا اطلاعات غلط به رئیسی می‌دهند که بیاید در مجلس و ملعبه و مضحکه مردم و رسانه‌ها شود؟

◀️ وقتی دلسوزان را خانه نشین کردید و تزویرکاران و چاپلوسان را دور بر خودتان جمع کردید، آماده فسادباشید. فساد از سرو گوشه این کشور بالا می‌رود چرا که آدم‌های دلسوز و مخلص را کنار گذاشتید.

◀️ به مردم بگویید گاز ندارید، مازوت می‌سوزانید! مردم تا کی باید هزینه لجبازی شما و تحریم ها را پرداخت کنند؟ شما که مشکلاتی که مردم دارند را ندارید! اکابر نهضت سواد آموزی هم کاری که شما می‌کنید را انجام نمی‌دهند.

دیدگاهتان را بنویسید