🔸 بنابر گزارش ناسا سیارکی به اندازه یک پل غول‌پیکر در فاصله ۵.۵ میلیون کیلومتری به زمین نزدیک می‌شود.

🔸 سیارکی که در حال نزدیک شدن به زمین است، یک جرم کوچک و سنگی است که در منظومه شمسی به دور خورشید می‌چرخد.

🔸 این اجرام بقایایی از شکل گیری اولیه منظومه شمسی در حدود ۴.۶ میلیارد سال پیش هستند. بیشتر سیارک‌ها در کمربند سیارک‌ها یافت می‌شوند، منطقه‌ای که بین مدار مریخ و مشتری قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید