به گفته آنها، فناوری در این هواپیماها وجود دارد که مکان افراد را از طریق تشخیص صدا شناسایی می کند.

امروز ابوعبیده یک اطلاعیه مکتوب صادر کرد.

دیدگاهتان را بنویسید