ابراهیم رئیسی، ۱۵ آذر ۱۴۰۲ در دانشگاه بهشتی تهران: «ریل پیشرفت اقتصادی کشور در حال حرکت است.»

دیدگاهتان را بنویسید