🗣️ سخنان مهم رئیس قوه قضائیه درباره تخلفات واردات چای:
◀️ عمده تخلف مربوط به سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است

◀️ دولت از متخلفان دولت که می گویند برکنار کردند، هنوز کسی را به قوه قضائیه معرفی نکرده

◀️ در سال ۹۸ دو میلیون دلار و در سال ۹۹ حدود ۲۱ میلیون دلار اختصاص داده بودند

دیدگاهتان را بنویسید