این پست دارای یک دیدگاه است

  1. مهراب

    حالا معلوم شد چرا به شما فرقه دروغ و جهل و خرافات میگویند. در حدیث فرقه شما ها آمده آنقدر دروغ بگو که خودت هم باور کنی. ولی دیگر دوران تاریکی و جهل به سر آمده و مدیا پته فرقه شیادان را به روی آب آورد

دیدگاهتان را بنویسید