🗣 مدیر کل آبخیزداری سازمان منابع طبیعی:
🔹 فرسایش خاک در ایران تقریباً معادل ۲ تا ۲.۵ برابر آسیا و ۵ تا ۶ برابر میانگین جهانی است.

🔹 از ۱۶.۵ تن فرسایش خاک در کشور حدود ۱۰ تا ۱۱ تن مربوط به فرسایش آبی است که با آبخیزداری می‌توان آن را تا ۵۰ درصد کاهش داد.

🔹 همچنین کشور ما از ۱۸ میلیون هکتار زمین قابل کشت، فقط ۵ میلیون هکتارش خاک حاصل خیز دارد و باید آن را حفظ کرد

دیدگاهتان را بنویسید